Przejdź do treści

Historia

Makabi Warszawa powstało w sierpniu 1915 roku i było największym wielosekcyjnym żydowskim klubem sportowym w II RP. Klub prowadził działalność daleko wykraczającą poza obszar kultury fizycznej. Funkcjonował jako ośrodek edukacyjny, kulturalny i towarzyski.
Osiągnięcia Makabi Warszawa, zarówno w sporcie wyczynowym i i masowym, są niezwykle imponujące. W latach 30-tych klub liczył ponad 2-tys. członków, miał solidną bazę sportową i lokalową. Prężnie działały wtedy sekcje sportowe: wioślarska, piłki nożnej, gimnastyczna, bokserska, gier sportowych (siatkówki, koszykówki i hazeny), szermiercza, żeglarska, pływacka, lekkoatletyczna, ciężkoatletyczna, tenisa stołowego, samochodowa, kolarska, motorowa, kajakarska, hokejowa, strzelecka oraz sekcje niesportowe: turystyczno-narciarska, rytmiki i tańca, fotograficzna, a także dwie orkiestry.
Makabi zawiesiło działalność w 1940 po tym, jak niemieckie władze okupacyjne zakazały działalności wszystkich związków, stowarzyszeń i klubów sportowych.
Klub został reaktywowany pierwotnie w 1991 roku, a następnie w latach 2014-15 w formie w jakiej funkcjonuje do dziś.